Årsmöte i Södertälje lokalförening

Den lokala PSO-föreningen i Södertälje kallar till Årsmöte
måndagen den 22 oktober kl. 19.00. Lokal meddelas senare.
O.s.a. senast 15/10 till gunnel.kjellqvist@gmail.com.

Föreningen välkomnar Nynäshamns medlemmar till Årsmötet, nya medlemmar kan anmäla sig till Gunnel Kjellqvist.

Kaffe serveras