info@pso.a.se • Telefon: 08-557 655 50
Blekingegatan 5, 118 56 Stockholm

info@pso.a.se • Telefon: 08-557 655 50
Blekingegatan 5, 118 56 Stockholm
 

Läkaresällskapets belönar forskning inom psoriasis

Läkaresällskapet kan tack vare generösa donationer stimulera forskare till fortsatt goda forskningsresultat genom vetenskapliga priser. Enikö Sonkoly och Liv Eidsmo, läkare på KS och Psoriasisföreningens mottagningar, är några av de forskare som i år får ett av Läkaresällskapets priser. Läs mer här.