Organisation

Psoriasisföreningen i Stockholms län är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Vi har inga ägare som ställer vinstkrav. Allt överskott går tillbaka till verksamheten vilket i förlängningen gynnar dig som är medlem eller patient.

Psoriasisföreningen har två huvudverksamheter. Dels är vi en intresseförening för psoriasissjuka - dels är vi en av Sveriges största vårdgivare inom öppen specialiserad hudsjukvård.

Vi ingår, som en av 21 läns- och regionföreningar, i det riksomfattande Psoriasisförbundet. Vi är dock en egen juridisk person och bestämmer själva över vår verksamhet. Vårt högsta beslutande organ är föreningens årsmöte som brukar ske i april varje år. Där väljs Psoriasisföreningen styrelse, som består av nio till elva personer som själva har psoriasis. På årsmötet har alla medlemmar möjlighet att påverka genom att lägga motioner, rösta eller kandidera till någon förtroendepost.

I Stockholms län finns också två lokalavdelningar; i Norrtälje och Södertälje (lokalavdelningen i Nynäshamn upplöstes våren 2017). De har egna styrelser och årsmöten.

Ledningen för Psoriasisföreningen består av verksamhetschef, ekonomiansvarig och kommunikations/kvalitetsansvarig.

Vill du läsa mer om vår verksamhet? Titta då i vår årsberättelse:

Arsberattelse 2017

Föreningen grundades 1968.
Vårdverksamheten startade 1973
Vi är verksamma inom Stockholms län
Omkring 45 personer är fast anställda, förutom dessa har vi också ett 20-tal specialistläkare knutna till oss.
Vi har sex mottagningar runt om i länet
Vårt organisationsnummer är 802006-1241