29 oktober – Internationella Psoriasisdagen uppmärksammas världen över

Den 29 oktober firas Internationella Psoriasisdagen i ett 50-tal länder för att uppmärksamma psoriasissjukas situation

I världen finns ca 125 miljoner människor som har psoriasis. Om vi är många som arbetar för bättre vård och mer forskning kring psoriasis och psoriasisartrit blir vi starkare och kan uträtta mer. Ditt stöd behövs i vårt arbete för rättvis och jämlik vård.

Det här kan du göra:
Ge hopp stöd forskningen.

Gör någotbli medlem

Syftet med Internationella Psoriasisdagen är att öka kunskapen om psoriasis och psoriasisartrit. Internationella Psoriasisdagen genomförs på initiativ av IFPA, International Federation of Psoriasis Associations.