Södertälje lokalförening informerar

Båtutflykt
Lördagen den 1 juli kl. 09.45 reser vi med ångfartyget Ejdern från Borgmästarudden till Birka. Guidning och kaffe med bröd på båten.
Var: Borgmästarudden – Birka
Pris: 200 kr
Anmälan: Kerstin Nyman Bingman, senast 22/6

Vattengympan
Startar den 31/8, 10 ggr, 300 kr
Torsdagar kl. 14.15 på Lotsen, Södertälje sjukhus.
Anmälan: gunnel.kjellqvist@gmail.com

Trevlig sommar önskar styrelsen!