Behandling med biologiska läkemedel ger långsiktig effekt

Behandling av psoriasis med biologiska läkemedel har en god effekt på lång sikt. Det visar en studie från Umeå Universitet, som publicerats i tidskriften British Journal of Dermatology. I studien har man följt 583 personer i upp till tio år, data som kommer från det nationella kvalitetsregistret för systemisk psoriasisbehandling, PsoReg

– I den här studien har vi tagit ett patientperspektiv, säger Marcus Schmitt-Egenolf, som är professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet och sisteförfattare av studien. - De flesta befintliga studier inom detta område har initierats av läkemedelsindustrin och utförts i kontrollerade miljöer som gynnar den egna produkten. Dessa studier har därför inte kunnat visa hur ett preparat fungerar under verkliga omständigheter.

I studien har forskarna analyserat tre olika mått på behandlingseffekt: ett kliniskt index PASI (Psoriasis Area Severity Index), DLQI (Dermatology Life Quality Index), som mäter hur hudsjukdomen påverkar livskvalitet, och EQ-5D, som är ett standardiserat mått på generell hälsorelaterad livskvalitet.

– Resultaten visar att med de biologiska läkemedlen som de idag används håller behandlingseffektiviteten och de positiva effekterna på livskvalitet i sig över tid. Dessa resultat kan vara ett bra beslutstöd för läkare när det gäller att initiera eller fortsätta med biologisk behandling för patienter som haft dålig effekt med konventionella systemiska behandlingar. Studiens resultat är också viktiga ur ett internationellt perspektiv eftersom evidens kring långsiktiga resultat av biologiska läkemedelsbehandlingar hittills varit ovanliga men inte desto mindre viktiga för utvecklandet av bättre behandlingsriktlinjer, avslutar Marcus Schmitt-Egenolf.