Beslut om fotsjukvård

Fotsjukvård är ett av de vårdval som nu har beslutats ingå i husläkarverksamheten. Därför kommer befintliga fotsjukvårdsavtal att sägas upp, och HSF kommer inte längre att ta emot nya ansökningar inom vårdval fotsjukvård.

Att bredda husläkarverksamhetens uppdrag är en prioriterad åtgärd i primärvårdsstrategin. Under 2020 har därför hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) utrett möjligheten att bredda Vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård till att även omfatta fotsjukvård. I enlighet med slutsatserna i utredningen beslutade avtalsutskottet den 7 oktober att vårdval fotsjukvård ska läggas ner och att fotsjukvården från och med 1 januari 2022 ska ingå i husläkarverksamheternas uppdrag.

Inga nya aktörer
Avtalsutskottet beslutade även om uppsägning av samtliga befintliga fotsjukvårdsavtal och att uppsägningen träder i kraft den 31 december 2020. Den avtalsenliga uppsägningstiden är 12 månader vilket innebär att avtalen kommer att gälla fram till och med sista december 2021. Som en följd av dessa beslut kommer förvaltningen inte längre ta emot nya ansökningar inom vårdvalet. Det kommer därmed inte längre vara möjligt för nya aktörer att bli godkända som utförare inom vårdval fotsjukvård.