En av fem med psoriasis får otillräcklig behandling

En av fem personer som genomgår systemisk behandling mot psoriasis har fortfarande stora problem med sin sjukdom. Detta visar en nyligen publicerad studie av svenska psoriasispatienten utförd av Umeå universitet i samarbete med Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi.

Forskarna har analyserat information om 2646 patienter med plackpsoriasis, från det nationella kvalitetsregistret för systemisk behandling av psoria­sis, PsoReg. De undersökte hur väl systemisk behandling fungerar för patienter med psoriasis och hur patienternas livskvalitet ser ut. De har funnit att trots en pågående invärtesbehandling mot psoriasis, så hade 18 procent av patienterna fortfarande medelsvår till svår psoriasis och/eller avsevärt sänkt livskvalitet efter tre månaders behandling. Dessa patienter var i högre grad unga personer, rökare och med högre BMI. En högre andel i denna grupp hade också psoriasisartrit.

– Resultatet visar att de läkemedel som är tillgängliga i dag inte räcker för personer med medelsvår till svår psoriasis. Fler i denna grupp måste få tillgång till de befintliga biologiska läkemedlen liksom till andra, nya och effektiva behandlingar, säger Marcus Schmitt-Egenolf, huvudförfattare till studien och forskare vid Umeå universitet. - Att så många patienter lider av att deras behandling inte ger tillräckligt bra effekt är oroväckande, fortsätter han.