Gör din röst hörd…

...och berätta gärna på vilket sätt ditt liv har förändrats i och med remisskrav för att komma till oss, med väntetider på flera månader, samt brist på kompetens när det gäller psoriasis...

Vi är runt 5000 medlemmar i Psoriasisföreningen i Stockholms län och vi är en stark politisk kraft som tillsammans kan påverka våra politiker i Regionen. Vi ber dig att ta kontakt med berörda politiker, skriv brev, mejla och ring för att tala om för dem att våra mottagningar är livsviktiga för dig och alla andra psoriatiker i länet.

Talla Alkurdi, talla.alkurdi@regionstockholm.se, Regionråd
Jakob Stone, jakob.stone@regionstockholm.se, Regionrådssekreterare
RLK Funk Registrator, registrator.rlk@regionstockholm.se

Tänk även på att i en situation som denna är en stark patientstyrd förening, med många medlemmar, en stark och viktig röst för att kunna påverka Region Stockholm framöver till att se behovet av jämlik, lättillgänglig och kompetent vård för psoriasis!