Tack!

Hjälp oss rädda våra mottagningar!
(Obs! Länken till namninsamlingen är nu stängd)
3 308 personer skrivit under det digitala uppropet. Cirka 900 personer har skrivit på fysiskt.

Du kan fortfarande mejla dina synpunkter direkt till Region Stockholm på registrator.hsf@sll.se

Tack!

Vi vill på detta sätt rikta ett stort och hjärtligt tack till alla som engagerat sig i vårt upprop ”Hjälp oss rädda våra mottagningar!”. Namninsamlingen genererade drygt 4 200 namnunderskrifter. Många har dessutom uttryckt sin åsikt och frustration över sin egen och vår situation både på sociala medier, mejl och telefon. Namnlistan inkluderades med ett brev ställt till styrande politiker i Hälso- & sjukvårdsnämnden i Region Stockholm i mars.
Vi har uppmärksammats i media och många tidningar har skrivit om vår situation, bland annat i lokaltidningarna i Södertälje och Norrtälje.
Även vår läkarkår har samlat sig i ett brev där de ger uttryck för rådande situation. Detta har också skickats till regionen.
Pensionärernas Riksorganisation, PRO har också gjort ett uttalande till Hälso- och sjukvårdsnämnden, där de uttrycker sin oro och sitt stöd för oss.
Ordförande och verksamhetschef har haft ett digitalt möte med vår handläggare och hennes chef på regionen. De har även träffat flera regionpolitiker i opposition som engagerat sig och vill ta strid för oss.
Svaret på vårt upprop från styrande politiker ser inte speciellt ljust ut. Man tycker att man från deras sida uppfyller kraven i vårt avtal och menar att ”Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ger inte ersättning för utebliven vård”.
Vi måste även söka andra vägar för att klara oss ur detta.

Framtidsgrupp
Psoriasisföreningen i Stockholms län styrelse utsåg den 8 mars en framtidsgrupp som fick i uppdrag att ta fram förslag på hur vår verksamhet bör förändras för att på kort och lång sikt möta framtiden med en mer stabil ekonomi. Framtidsgruppen består av Hans Fink, styrelseledamot, Yngve Ornerud, styrelseledamot, Christina Nohlgård, chefsläkare, Susanne Bergqvist, chefsjuksköterska och Annelie Edrén, verksamhetschef.

Det varsel av personal som lades i februari har dragits tillbaka tills vidare och vi avvaktar händelseutvecklingen i höst. Vi hoppas att vi till hösten kan anses vara fullvaccinerade och kan öppna våra mottagningar med drop-in och utan hårda smittskyddsrestriktioner. Vår patientsäkerhet har alltid prioriterats högt och kommer även göra det i framtiden.

Vi kämpar på, men utan alla lojala och trogna patienter,
medlemmar och medarbetare så har vi ingen verksamhet.

TACK!
På styrelsens uppdrag Lars Ettarp

Läs vad som skrivs just nu!

Pressmeddelande Hjälp oss rädda våra psoriasismottagningar - patientupprop!

Pressmeddelande Psoriasisföreningen i Stockholms län varslar samtliga medarbetare!

PROs uttalande till stöd för Psoriasisföreningen i Stockholms län

Till Hanna Vidsten Läkarnas brev till politikerna

MEDIA

Ring P1  14:40 in i programmet  (2021-04-20)

"Debatt: Rädda Psoriasismottagningen"   Norrtelje Tidning (2021-04-19)

"Debatt: Rädda de privata vårdgivarna"    Mitt-i (2021-04-08)

"Debatt: Ta ansvar för psoriasisvården"   Länstidningen i Södertälje (2021-03-26)

"Fem mottagningar kan tvingas stänga - nu svarar Region Stockholm:..."  Länstidningen i Södertälje (2021-03-15) Obs! Får inte delas!

"Reidar Carlsson: Lämna inte Norrtäljes psoriasissjuka i sticket"   Norrtelje tidning (2021-03-18) Obs! Får inte delas!

"Efter varslet - psoriasismottagningens chef slår larm"        Länstidningen i Södertälje (2021-03-15) OBS! Får inte delas!

"Psoriasismottagningen-i-norrtalje-kan-tvingas-lagga-ned"    Norrtelje tidning (2021-03-12) Obs! Får inte delas!

Så drabbas patienter när populär specialistmottagning tvingas stänga   Mitt-i (2021-03-09)

Sveriges Radio P1, 14:30 in i programmet (2021-03-01)

Stockholms psoriasismottagningar tvingas stänga  Mitt-i (2021-02-28)

Psoriasismottagningen riskerar stängas - personalen varslad  sidan 24 i Mitt Roslagen (2021-02-25)

Psoriasisföreningen i ekonomisk kris riskerar nedläggning   Sveriges Radio P4 (2021-02-22)

Psoriasisföreningen stänger sina kliniker   Dagens Medicin (2021-02-22)

Vårdmottagning i Södertälje hotas av nedläggning  Länstidningen i Södertälje (2021-02-22)
Obs! Får inte delas