I höst firar Psoriasisföreningens vårdverksamhet 50 år … samtidigt blir 2023 troligen vårt sista år som vårdgivare

På hösten 1973 slog vi upp portarna för vår första vårdanläggning som låg i Enskede. Det var ett stort steg för alla psoriatiker i Stockholmsområdet att nu få möjlighet till salta bad och hjälp med behandling av ibland mycket svår psoriasis. Idag har vi fyra mottagningar i länet som med erfaren, kompetent och kunnig personal genomför cirka 70 000 behandlingar varje år.

Region Stockholm är kallsinniga
I våras beslutade Region Stockholm att ta bort Vårdval Hud (LOV) med motiveringen att kostnadsutvecklingen varit för hög, vårdvalet ersätts nu av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Vi erbjöds samtidigt ett direktupphandlat avtal från 1 april fram till årsskiftet 2023/2024. Ett avtal som är ekonomiskt begränsat och dessutom dramatiskt försämrar möjligheten till enkel och behovsstyrd vård. Bland annat med remisskrav som leder till långa väntetider till husläkare och hudspecialister innan vården kan påbörjas. Det är helt ohållbart då snabb uppstart av vården vid ett skov är helt avgörande för utläkning.

Vår verksamhet har i alla tider arbetat för att ge den kvalificerade vård och behandling som våra patienter och medlemmar så väl behöver och har rätt till, men vi står inför vår största kris någonsin. Pengarna räcker inte till och vi tvingas säga upp både personal och hyreskontrakt. Verksamheten som byggts upp med stort engagemang under 50 års tid och som alltid haft patienterna i fokus, raseras nu på grund av Region Stockholms kallsinnighet. Patienter med stort behov av vård står snart utan vårdgivare. Vem ska ta hand om upp emot 5 000 patienter samtidigt som personal med lång erfarenhet och stor kompetens inom psoriasis och atopiskt eksem blir av med sina jobb.

Vi måste få ett nytt avtal nu
Som vi ser det, är det som händer nu ett stort svek mot en patientgrupp som sällan klagar utan lider i det tysta. Vi vill att Region Stockholm snarast gör en reserverad upphandling med oss, så att vi kan fortsätta underlätta för personer med psoriasis att leva ett väl fungerande vardagsliv med jobb och fritid och med så god livskvalitet som möjligt i minst 50 år till.