Elektiv vård startar åter

Bedömningen av nuläget är att trycket på regionens akutsjukhus har minskat något. Till följd av detta kommer inte beslutet om att skjuta upp viss elektiv vård att förlängas ytterligare. Det innebär också att Region Stockholm nu åter kan ta emot och skicka utomlänsremisser. Beslutet kan omprövas om situationen förändras och vårdbehovet på akutsjukhusen ökar. På Vårdgivarguiden hittar du alltid aktuell information om hälso- och sjukvården under pandemin och eventuella omställningar i vården.

Källa: Vårdgivarguiden