Icke akut och imperativ utomlänssjukvård

Nytt beslut 25 mars 2021!

Stockholms län tar inte emot eller skickar utomlänsremisser/utomlänspatienter, med undantag för akut och imperativ vård på grund av smittorisk och de allmänna råden. Beslutet inkluderar även planerad specialiserad rehabilitering utanför Region Stockholm. Beslutet berör ej Rikssjukvården och Gotland. Utgångspunkten för vilken vård som ska prioriteras är hälso- och sjukvårdslagen, och den etiska plattformen för hälso- och sjukvården ska användas vid prioritering i alla situationer.

Källa: Vårdgivarguiden