Vården för utomlänspatienter återupptas

Beslut har fattats om att återuppta utomlänssjukvården från 1 juni. I beslutet om att pausa viss elektiv vård som fattades 24 mars fanns principer om att tillfälligt pausa utomlänssjukvård som inte är akut eller imperativ.

Mot bakgrund av en minskad smittspridning i samhället, något minskat tryck på IVA och slutenvården och en ökande andel som fått första dosen vaccin har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat att vården för utomlänspatienter kan återupptas. Från 1 juni kan vårdgivare åter ta emot utomlänspatienter och skicka utomlänsremisser.

Källa: Vårdgivarguiden