Information om Psoriasisföreningen i Stockholms läns framtid

Vi har tidigare berättat om vår akuta ekonomiska kris, med denna information vill vi följa upp vad som hänt och vad som kommer att hända.

Vårdtillfällena har under flera år sjunkit med ca 15 % per år. Detta i sin tur kan delvis förklaras med att läkemedelsbehandlingar har ökat och ersatt behovet av medicinsk ljusbehandling och salvbehandling.

Vi prognosticerar en fortsatt minskning av medicinsk ljusbehandling och salvbehandling samt en ökning av läkemedelsbehandling.

Den 4 juni beslutades att vi skull få höjda ersättningar. Dessa ersättningar kräver dock enligt vår prognos att vi behöver vidta åtgärder för att anpassa oss till den ekonomiska verkligheten. En revidering av vårdvalet kommer också att äga rum 2020.

Åtgärderna i sin tur handlar om ändrade öppettider vissa dagar. Fler besök tids-bokas och att vi har färre antal vårdpersonal på plats. Dock kommer vi erbjuda fortsatt hög grad av tillgänglighet via ”drop-in” samtliga dagar.

Förändringarna kommer att träda i kraft 1 oktober. Läs gärna anslag på mottagningarna och lyssna med de fantastiska sköterskorna som finns på plats om du har fler frågor.

Annelie Edrén
Verksamhetschef