ISO 14001:2015

Psoriasisföreningen i Stockholms län arbetar med specialiserad hudsjukvård i öppenvård. Det kräver att vårdverksamheten har ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO-standard 14001.

Vi har en uttalad miljöpolicy och bedriver ett ganska omfattande miljöarbete med att minska effekterna av verksamhetens negativa miljöpåverkan. Detta kan exempelvis vara att samordna transporter av varor till våra mottagningar och att minska utbudet av kemikalier på mottagningarna.

När det gäller att minska vår användning av energi byter vi ut vår takarmatur till LED-belysning. Vi har också på flera mottagningar belysning med rörelsedetektorer. Personalen är engagerad och försöker ”plastbanta”. Vi stöter på leverantörer som emballerar sina varor i överkant. Från och med 2023 tillhandahåller vi inga stora handdukar, då vi inte längre erbjuder bastu eller dusch.

En gång om året granskas vårt miljöledningssystem och våra mottagningar av ett revisionsteam från AAA Certification AB. Vid denna revision görs besiktning av vårt miljösystem, alla våra rutiner och policys gällande miljö ligger på vårt intranät.

Innan den externa revisionen äger rum föregås en årlig kontroll av miljösystemet och mottagningarna av våra interna miljörevisorer. Har alla dokument gällande miljö uppdaterats? Förvaras kemikalierna på rätt sätt? Följer man kemikalielistan och avfallsrutiner som utsatts för respektive kommun? Finns det säkerhetsdatablad för samtliga kemikalier som används på mottagningen?

Två gånger om året får kansliet in sammanställningar från mottagningarna där man uppskattat hur mycket miljöfarligt avfall som sorterats och lämnats till miljöstationen. Varje år mäter vi antal leveranser, elanvändning, miljöfarligt avfall och persontransport. Vi håller koll så att vi uppnår våra miljömål. Vår ambition är stor och vi vill hela tiden förbättras för att bidra till en bättre miljö.

Vid 2022 års externa revision konstaterades att vi stadigt minskat vår elförbrukning de senaste 10 åren, vilket vi givetvis är mycket stolta över.

Anne Bock, kvalitetsansvarig
Psoriasisföreningen i Stockholms län