ISO 14001:2015

Psoriasisföreningen i Stockholms läns ledningssystem uppfyller kraven i ISO 14001:2015.

AAA Certification AB har fattat beslut om certifiering för Psoriasisföreningen i Stockholms län. Granskning av företagets införande av ledningssystem har medfört att AAA Certification AB fattat beslut om att företagets ledningssystem är infört och i överensstämmelse med kraven i ovan angiven standard.