Intressant och spännande uppdrag väntar

Idag har Psoriasisföreningen i Stockholms län fyra mottagningar som bedriver specialiserad vård för patienter med psoriasis och andra huddiagnoser. Sammanlagt är det 38 sköterskor, undersköterskor och läkare som gör allt för att tillhandahålla en bra vård.

Det är väl känt att det händer mycket i Region Stockholm just nu och du kan läsa mer om vårt aktuella läge i Länsnytt nr 3/2023 i ledaren på sidan 3.

Vi vet att det finns många medlemmar som kan tänka sig att delta i det viktiga styrelsearbetet. Det gäller medlemmar som går på behandling på våra mottagningar och medlemmar vars intressen bevakas och sjukdomen görs känd av föreningen. Det är särskilt viktigt i tider där ekonomin är dålig och åtstramningar
sker.

Vad kan du bidra med?
Först och främst har du ett engagemang, har åsikter och en kompetens som du tror kan bidra i styrelsearbetet. Arbetet tar tid men inte alltför mycket. Det är intressant, du får inblick i den politik som förs i Region Stockholm och du är med och påverkar styrelsens beslut.

Styrelsen träffas cirka en gång i månaden fysiskt eller via zoom.

Valberedningens arbete
Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag till nya ledamöter att ingå i Psoriasisföreningens styrelse. Våra kanaler idag är främst Länsnytt och de digitala plattformarna. Vi deltar på styrelsens sammanträden och är aktiva där det behövs för att få inblick i arbetet och vilka personer och kompetenser som behövs.

Ett viktigt demokratiskt uppdrag
Förslag till ny styrelse lämnas skriftligt och föredras på föreningens årsmöte vars medlemmar formellt väljer den nya styrelsen. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen.

Förslag till uppdrag som valberedare tas även det på årsmötet. På årets årsmöte fick valberedningen mandat att adjungera in ny valberedare eftersom vi behöver påfyllning där.

Vid intresse, hör av dig till:
Annelie Edrén, verksamhetschef, annelie.edren@pso.a.se, 08-557 655 51

Marie Darin, sammankallande i valberedningen, marie.darin@gmail.com