Gällande om- och avbokning av tidsbokade besök

Om- och avbokning ska ske senast 24 timmar innan ditt tidsbokade besök, annars debiteras uteblivandeavgift på 400 kr. Gäller ej om du har förkylningssymtom.
Gäller fr o m 1 september 2020

Tack för din förståelse!