Gällande om- och avbokning av tidsbokade besök

Om- och avbokning ska ske senast 24 timmar innan ditt tidsbokade besök,
annars debiteras patientavgift. Gäller ej om du har förkylningssymtom.
Gäller fr o m 18 maj 2020

Tack för din förståelse!