Guidad visning av Ersta museum

Torsdag 24 oktober, 12.30–13.30

Pris: 50 sek/person. Max 20 personer

Anmälan: aktivitet@pso.a.se

Betalning: senast 10/10 till bg 5653-7079

I ett av de äldsta husen på Erstaklippan hittar du Ersta museum. Huset har inhyst allt från barnhem till matsal för hemlösa och berättar nu Ersta diakonis historia – en berättelse om kvinnliga pionjärer, hängivet arbete, tro och medmänsklighet.

Här ryms till exempel historien om Sveriges första
utbildade sjuksköterska och diakonissa, Marie
Cederschiöld. I 1850-talets Stockholm startade hon sjukhus och yrkesutbildning för kvinnor.

I museet möter vi också barnhemsbarnen, flickorna på Magdalenahemmet, syster Greta i oblatbageriet, syster Maria i porten och många fler. Alla har de bidragit till Ersta diakonis arbete med utbildning, vård, omsorg och kyrka.

Möjlighet att besöka deras café finns. Man måste dock handla innan 14.00 då kassan stänger