Information om influensavaccination

Vaccination mot säsongsinfluensa startar tisdagen den 9 november. Då har riskgrupper, personer som är födda 1956 eller tidigare och medicinska riskgrupper födda senare än 1956, förtur till vaccinering hos de vaccinatörer som Region Stockholm har avtal med. Vaccinationen är kostnadsfri.

Knappt två veckor senare, måndagen den 22 november, kan även vård- och omsorgspersonal vaccinera sig med det vaccin som Region Stockholm upphandlat. Personalvaccination är inte kostnadsfri utan bekostas och organiseras av arbetsgivaren.

Från och med måndagen den 6 december kan alla invånare som så önskar vaccinera sig mot säsongsinfluensa, men det genom regionen upphandlade vaccinet är fortsatt reserverat enbart för riskgrupper.