Mottagningen på Kungsholmen är permanent stängd!

Vi har sen i maj 2021 tyvärr haft Psoriasismottagningen på Bergsgatan 35-39 stängd. Detta på grund av akuta problem med ventilation och avlopp som har orsakat en osund miljö både för patienter och personal vilket tvingat oss till att stänga lokalerna.

Vi har under denna tid undersökt vad som orsakat problemen, hur vi ska kunna åtgärda dessa och försökt reda ut ansvarsfrågan vilket lett till att en juridisk tvist pågår med den Bostadsrättsförening som Psoriasisföreningen hyr lokalen av.

Nu har Psoriasisföreningens styrelse, efter gediget övervägande, tagit beslut att permanent stänga mottagningen. Vi känner naturligtvis med alla de patienter som haft Bergsgatan 35-39 som sin närmaste behandlingsmottagning och hänvisar därför till våra övriga mottagningar, för tidsbokning, i Sundbyberg, Sjöstaden, Södertälje och Norrtälje med kontaktuppgifter enligt nedan.

Vår förhoppning är att kunna öppna upp en mottagning framöver med ett bra läge som ska passa både de som tidigare besökte mottagningen på Bergsgatan samt nya patienter. Om och när detta sker kommer vi att informera om detta.

Vi vill be alla er patienter som drabbas om ursäkt för det besvär som det åsamkats er och tacka er för er förståelse.

Vänliga hälsningar
Psoriasisföreningen i Stockholms län
www.psoriasisforeningen.se

Våra mottagningar i Stockholms län:
Psoriasismottagningen i Sjöstaden
Aktergatan 19, 120 66 Stockholm
08-448 07 33
psosjostaden@pso.a.se

Psoriasismottagningen i Sundbyberg
Järnvägsgatan 2, 3 tr, 172 35 Sundbyberg
08-98 44 90
psosundbyberg@pso.a.se

Psoriasismottagningen i Södertälje
Garvaregatan 14, 151 72 Södertälje
08-550 805 90
psosodertalje@pso.a.se

Psoriasismottagningen i Norrtälje
Stockholmsvägen 21, 761 43 Norrtälje
0176-187 75
psonorrtalje@pso.a.se