Nya patientavgifter och regler från 1 januari 2024

Nya patientavgifter och regler från 1 januari 2024

  • Enhetstaxan inom primär- och specialistvård höjs med 25 kronor, till 275 kronor.
  • Avgift för besök på närakut höjs med 125 kronor, till 375 kronor.
  • Avgiftsfrihet införs för vårdkontakt avseende samordnad individuell planering av vården, så kallat SIP-möte.
  • Högkostnadsskyddet för öppen vård höjs med 100 kronor, till 1 400 kronor.

Källa och mer information: Vårdgivarguiden