Till dig som remittent

Unilabs arbetar aktivt med åtgärder för att minska smittspridning när patienterna kommer till våra enheter. En patientgrupp som väldigt viktig att de kommer på sina undersökningar är cancerkontrollerna.

Som ett led att skydda dessa patienter kommer vi i första hand erbjuda undersökningstider för dessa patienter när vi har mindre belastning på våra enheter och väntrum.

All vår personal använder skyddsutrustning vid patientkontakter med fysiskt avstånd understigande 1 m samt erbjuder handsprit till alla patienter.

Patienterna bör om möjligt komma utan medföljare, då vi önskar minimera antalet personer i våra väntrum.

Vi ber om er hjälp att informera era patienter om detta.

För att kunna nyttja våra resurser på bästa sätt under rådande omständigheter kommer vi fortsatt att styra alla ultraljud i Norrort till Unilabs Sollentuna Röntgen över sommaren. Skicka remiss som vanligt till oss så bokar vi in patienten på Sollentuna.

Vi tackar för samarbetet som varit och ser med tillförsikt fram emot hösten och hoppas att vi kan hitta ett nytt ”normalläge”.

Trevlig sommar önskar vi på Unilabs!