Psoriasisföreningens lokalavdelning i Norrtälje

Paul Sving
Ordförande lokalavdelningen i Norrtälje
Telefon: 073-140 08 83
Kontakt vad gäller föreningsfrågor.
Vid frågor om behandling, öppettider m m hänvisas till mottagningen i Norrrtälje eller kansliet.

Kontakta lokalavdelningen Norrtälje