Psoriasisföreningens lokalavdelning i Norrtälje

Kontakt vad gäller föreningsfrågor.
Paul Sving
Ordförande lokalavdelningen i Norrtälje
Telefon: 073-140 08 83

Vid frågor om behandling, öppettider m m hänvisas till mottagningen i Norrrtälje eller kansliet.

Kontakta lokalavdelningen Norrtälje