Psoriasisföreningens lokalavdelning i Norrtälje

Paul Sving
Ordförande lokalavdelningen i Norrtälje
Telefon: 0176-22 30 78
Kontakt vad gäller föreningsfrågor.
Vid frågor om behandling, öppettider m m hänvisas till mottagningen i Norrrtälje eller kansliet.

Kontakta lokalavdelningen Norrtälje