Psoriasisföreningens lokalavdelning i Södertälje

Kontakt vad gäller föreningsfrågor.
Gunnel Kjellqvist
Ordförande lokalavdelningen i Södertälje
Telefon: 070-353 94 84

Vid frågor om behandling, öppettider m m hänvisas till mottagningen i Södertälje eller kansliet.

Kontakta lokalavdelningen Södertälje