Psoriasisföreningen i Stockholms läns styrelse

Lena Hagströmer
Ordförande

Melker Ödebrink
Ledamot

Yngve Ornerud
Ledamot

Amanda Lindblom
Ledamot

Ann-Christine Lundholm
Ersättare

Jan Jansson
Ersättare

Dalal Nasr
Ersättare

Kontakta styrelsen