Psoriasisföreningen i Stockholms läns styrelse

Lena Hagströmer
Ordförande

Hans Fink
Ledamot

Melker Ödebrink
Ledamot

Yngve Ornerud
Ledamot

Åsa Fernlund
Ersättare

Ann-Christine Lundholm
Ersättare

Jan Jansson
Ersättare

Amanda Lindblom
Ersättare

Kontakta styrelsen