Psoriasisföreningen i Stockholms läns styrelse

Lars Ettarp
Ordförande
Mobil: 0708-59 21 12

Johan Wikström
Vice ordförande

Lillemor Eriksson
Ledamot

Hans Fink
Ledamot

Gunnel Kjellqvist
Ledamot, ordförande lokalavdelningen i Södertälje

Nina Nordenskjöld
Ledamot

Emelin Shabo
Ledamot

Melker Ödebrink
Ledamot

Dylan Garamani
Ersättare

Åsa Fernlund
Ersättare

 

Kontakta styrelsen