Psoriasisföreningen i Stockholms läns styrelse

Lars Ettarp
Ordförande
Mobil: 0708-59 21 12

Johan Wikström
Vice ordförande

Lillemor Eriksson
Ledamot

Hans Fink
Ledamot

Gunnel Kjellqvist
Ledamot, ordförande lokalavdelningen i Södertälje

Nina Nordenskjöld
Ledamot

Paul Sving
Ledamot, ordförande lokalavdelningen i Norrtälje

Melker Ödebrink
Ledamot

Roland Ekstrand
Ersättare

Emelin Shabo
Ersättare

Kontakta styrelsen