”Kommuner och landsting lägger hinder i vägen för ideella organisationer som vill bedriva vård och omsorg”

Trots att en tydlig majoritet anser att överskott inom vård och omsorg ska återinvesteras i verksamheten och att idéburna verksamheter levererar mycket hög kvalitet, så lägger kommuner och landsting hinder i vägen för ideella organisationer som vill bedriva vård och omsorg. Det skriver sex företrädare för Famna, intresseorganisationen för idéburna aktörer inom vård och social omsorg i en debattartikel i Dagens Samhälle. Författarna menar att Region Skåne och de flesta av Skånes kommuner skulle kunna göra mycket mer för att stödja tillväxten av idéburna organisationer som ett alternativ till offentliga vårdgivare och privata vinstdrivna företag.