Koppling mellan psoriasis och förändringar i tarmslemhinnan fokus för ny patientstudie

Kan psoriasis förvärras av förändringar i tarmslemhinnans barriärfunktion? Det ska en patientstudie på Akademiska sjukhuset utforska. Från att ha setts som hudsjukdom betraktas psoriasis alltmer som systemsjukdom, med kopplingar till sjukdomar i hjärta-kärl, leder och mage-tarm.

– Syftet med studien är att öka förståelsen för kopplingar mellan sjukdomar i huden och mag-tarmkanalen, och i förlängningen även möjliga mekanismer bakom stressutlöst psoriasis. Vi vill särskilt undersöka förekomsten av vissa immunceller i tarmslemhinnan som påverkar tarmbarriären, det vill säga hur genomtränglig tarmslemhinnan är för bakterier och olika ämnen, säger Maria Lampinen, docent i experimentell klinisk kemi på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Läs resten av artikeln här