Män och kvinnor får olika psoriasisbehandling

Ljusbehandling och systemiska (invärtes) läkemedel ges i större utsträckning till manliga patienter. Detta enligt en undersökning från Stockholms läns landsting som publicerats i Evidens, en obunden läkemedelstidskrift från Stockholms läns läkemedelskommitté.

När män och kvinnor jämfördes i undersökningen framkom att män får mer behandling än kvinnor vad gäller samtliga behandlingsformer. Den allra modernaste behandlingen med biologiska läkemedel, gick i 59 procent till manliga patienter. Traditionella systemiska läkemedel (t ex tabletter och PUVA) gick i 55 procent av fallen till manliga patienter och ljusbehandling gick i 60 procent av fallen till män.

- Detta behöver dock inte innebära att kvinnor diskrimineras, säger Mona Ståhle, professor och överläkare på hudkliniken på Karolinska universitetssjukhuset och en av experterna som deltagit i testmiljön, till Evidens. - Det kan vara så att män har en mer allvarlig sjukdomsprofil än kvinnorna vilket analysen inte tar hänsyn till. Jag har svårt att tro att vi som kliniker gör någon skillnad i bedömningen av patienten som beror av kön, säger hon till tidningen.

Vissa systemiska läkemedel kan inte ges till kvinnor i fertil ålder vilket till viss del kan ha påverkat resultatet. Vad gäller ljusbehandling tror dock Mona Ståhle och Lena Hagströmer, överläkare och verksamhetschef på hudkliniken på Södersjukhuset, att kvinnor ofta tyvärr har svårare att ta sig tid för att gå på behandling.