Miljoner till utveckling av biologiska läkemedel

Under åtta år ska 320 miljoner kronor fördelas för att få fart på utvecklingen inom biologiska läkemedel. Enligt Vinnova som håller i satsningen så finns det en stor potential.

Efter att Vinnova och Vetenskapsrådet förra året gjorde en utlysning om biologiska läkemedel så har ett 40-tal projektansökningar kommit in. Av dem har elva valts ut, men fler kommer att få chansen under kommande år. Under våren ska också beslut tas om ett eller två nya centrum för biologiska läkemedel i Sverige. Det eller dessa ska finansieras med 96 miljoner kronor.

– Forskning och industri säger att det saknas mötesplatser. Vi har redan mycket, men de känner inte till varandra. Nu är det viktigt att vi kan ta nästa steg, att infrastrukturer byggs upp i landet, säger Johanna Ulfvarson, som leder programmet på Vinnova, till Ny Teknik. teknik.