Obs! Motionera till årsmötet 2023

Psoriasisföreningen i Stockholms läns årsmöte är planerat till den 17 april 2023. Kallelse med mer information kommer i nästa nummer av Länsnytt i mars 2023 och annonseras även här på hemsidan.
Motioner mottages senast den 17 mars 2023
info@pso.a.se

eller så skickar ni motionerna per post till:

Psoriasisföreningen i Stockholms län
Blekingegatan 5
118 56 Stockholm

Tack på förhand och välkommen med
din motion!