Mottagningen i Nynäshamn stänger

Vi måste tyvärr informera dig om att vi inom Psoriasisföreningen i Stockholms läns styrelse tagit ett beslut att avveckla mottagningen i Nynäshamn. Vi bedriver som ideell föreningen icke vinstdrivande verksamhet och vill erbjuda bästa vård för patienter med psoriasis samt andra hudsjukdomar. Med ett starkt kvalitetsansvar och med patientens bästa i fokus bedömer vi att mottagningen i Nynäshamn inte längre uppfyller de kvalitetskrav som ställs.

Att modernisera mottagningen kräver stora resurser och bär sig inte när vi ser till antalet patientbesök per år.

Mottagningen kommer därför inte att öppna den 23 augusti som det var planerat.

Vi hänvisar dig till våra övriga mottagningar i Stockholms län, där du kommer att följas upp av våra läkare och övrig legitimerad vårdpersonal:

PSO Sjöstaden
Aktergatan 19, 120 66 Stockholm
Tfn 08-448 07 33

PSO Kungsholmen
Bergsgatan 35-39, 112 28 Stockholm
Tfn 08-654 16 80

PSO Sundbyberg
Järnvägsgatan 2, 3tr, 172 35 Sundbyberg
Tfn 08-98 44 90

PSO Södertälje
Garvaregatan 14, 151 72 Södertälje
Tfn 08-550 805 90

PSO Norrtälje
Stockholmsvägen 21, 761 43 Norrtälje
Tfn 0176-187 75

Vi förstår att detta påverkar dig som är patient hos oss. Funderar du över något eller har du frågor, så tveka inte att kontakta oss.

Vänliga hälsningar

Lars Ettarp                                                                          Annelie Edrén
Ordförande                                                                       Verksamhetschef