”När vården sviker står patienten maktlös”

Sverige är ett av få länder i Europa som saknar en patienträttighetslag, skriver Funktionsrätt Sverige, i en debattartikel i Dagens Medicin.

Svensk sjukvård är överlag mycket bra. Men det finns områden där vi år efter år ligger i botten i den europeiska rankingen. Köer och väntetider är ett sådant område. Enligt vårdgarantin ska du som patient få träffa läkare inom 7 dagar, specialist inom 90 och påbörjad behandling inom 90 dagar. I dag får endast 75 procent behandling inom 90 dagar. Även patienter med allvarliga cancersjukdomar drabbas. Ibland med fatala konsekvenser. Lär fortsättningen här.