Är det du?

Nu söker vi nya ledamöter till vår styrelse

Styrelsearbete är viktigt. Du som är ledamot får chans att påverka villkoren för patienter med psoriasis samt delta i vårt föreningsarbete. Styrelsen deltar också i olika konstellationer med Region Stockholm.

Som ledamot får du stor inblick i psoriasis, forskning, föreningens ekonomi och vad som händer på riksnivå.

Det är ofta meriterande att visa i sitt CV att man är styrelseledamot.

Hör av dig
Marie Darin, sammankallande Valberedningen, marie.darin@gmail.com, 070-721 19 24
Annelie Edrén, verksamhetschef, annelie.edren@pso.a.se, 08-557 655 51