Ny avgift om du inte kommer till vårdbesöket

Från den 1 september 2020 får du betala 400 kronor om du inte kommer till ditt vårdbesök och inte har ett giltigt skäl.

Du ska meddela mottagningen senast 24 timmar före ett besök i öppenvården (till exempel en vårdcentral) och senast 72 timmar innan du skrivs in på sjukhus för en operation, om du inte kan komma. Bedömning av vad som är giltigt skäl görs av mottagningen.

Denna avgift måste alla betala; även målsman för barn och ungdomar under 18 år, personer äldre än 85 år samt frikortspatienter. Som uteblivet besök räknas också om du kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden hunnit gå och/eller om en operation inte kunnat genomföras på grund av du inte förberett dig på rätt sätt.

Läs mer på 1177.se/stockholm/uteblivandeavgift