Ny behandling av psoriasis testas

Den nya biologiska behandlingen, Guselkumab, har visat goda resultat i de fas III-försök som pågår.

Efter 16 veckors behandling visade en betydande större andel av patienterna som fått Guselkumab bättre effekt än patienter som behandlats med adalimumab (Humira).
Mer än 70 procent av patienterna som fått Guselkumab uppnådde effektmålet jämfört med närmare hälften av de som behandlades med Humira.

Samtidigt som gruppen, som fick den eventuella kommande behandlingen, rapporterade bättre upplevd livskvalitet, rapporterades fler allvarliga biverkningar i den gruppen, 2,4 procent jämfört med 1,8 procent i gruppen som fick Humira.

Biologiska läkemedel ges som regel till dem med medelsvår till svår psoriasis, ofta när andra behandlingar inte fungerar. De biologiska läkemedlen är kopior av kroppens egna ämnen och påverkar immunsystemet. Läkemedlen är skräddarsydda för att påverka specifika steg i den inflammatoriska sjukdomsprocessen som leder till psoriasis och psoriasisartrit. De biologiska läkemedlen verkar på olika sätt bland annat genom att hämma budbärarmolekyler i immunsystemet. De ges oftast via injektion.

Källa: Läkemedelsvärlden