Nya behandlingar för psoriasisartrit

Läkemedelsmyndigheten EMA ger klartecken för IL 17-hämmaren ixekizumab (Talz) vid svår psoriasisartrit. Den har tidigare använts vid måttlig till svår plackpsoriasis, men ska i fortsättningen även kunna ges till vuxna personer med svårbehandlad psoriasisartrit.

Samtidigt har den första orala JAK-hämmaren Xeljanz (tofacitinib) godkänts i USA för vuxna med aktiv psoriasisartrit. I Europa är Xeljanz än så länge godkänd för behandling av vuxna med måttlig till svår reumatoid artrit (RA).