Nya nivåer för högkostnadsskydd 2019

Nivån för högkostnadsskydd för öppen vård respektive läkemedel höjs med 50 kronor. Detta gäller även för patienter som påbörjade sin frikortsperiod 2018.

Högkostnadsskyddet för öppen vård är baserat på prisbasbeloppet enligt 17 kapitlet i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för år 2019. Som en följd av detta höjs högkostnadsskyddet för öppen vård till 1 150 kr. Även högkostnadsskyddet för läkemedel höjs med 50 kronor till 2 300 kronor.

Patienter som når upp till respektive högkostnadsbelopp inom 12 månader får frikort. Frikortet gäller i 12 månader från det datum då patienten gjorde sitt första registrerade vårdbesök respektive läkemedelsuttag. Det nya högkostnadsskyddet omfattar därför även patienter som hade sitt första besök eller gjorde sitt första läkemedelsuttag 2018.

Källa: Vårdgivarguiden publicerad 17 december 2018