Munskydd vid vårdbesök – ny rekommendation

Smittskydd Stockholm tillsammans med Vårdhygien Stockholm och chefläkare tagit fram rekommendation om munskydd vid vårdbesök. Från och med nu rekommenderas patienter i öppenvård, sjukhusanslutna mottagningar och tandvård samt deras medföljande att bära munskydd. Rekommendationen är ett komplement till befintliga riktlinjer och rekommendationer.

Källa Region Stockholm