Nytt beslut ang. utomlänsremisser

Utifrån Folkhälsomyndighetens gradering av covid-19, att vi har en mycket hög risk för samhällsspridning, bedömer därför RSSL att handläggningsrutinerna avseende icke akut och imperativ utomlänsvård behöver förändras tillfälligt.

RSSL beslutar att Region Stockholm varken tar emot eller skickar utomlänsremisser/utomlänspatienter med undantag för akut och imperativvård till dess att covid-19 pandemin bedöms att vara under kontroll. Beslutet berör ej Riksavtalet för utomlänsvård.

Syftet med beslutet är att patienter inte ska resa till eller från Stockholm för att minska risken för samhällsspridning.

De av våra patienter som har pågående behandling med systemläkemedel och där läkare kan bedriva distansvård omfattas inte av detta beslut, likväl de patienter med traditionell behandling som behöver nya recept på salvor via läkare och distansvård omfattas inte heller.