Oförsäkrade läkemedel utgör risk för patienter

Det säljs hundratusentals förpackningar årligen av oförsäkrade läkemedel på apoteken och varje år skadas ett antal patienter av dessa läkemedel. Under 2012 såldes 349 000 oförsäkrade förpackningar på apotek inom läkemedelsförmånen.

Handikappförbunden vädjar nu i en skrivelse till sjukvårdsminister Gabriel Wikström att agera i frågan. Läkemedelsförsäkringen är en viktig patientsäkerhetsfråga.

”Dessa oförsäkrade läkemedel når Handikappförbundens medlemsförbunds medlemmar, ibland utan deras vetskap, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden. ”Det utgör givetvis en stor risk för patienten om en skada skulle uppstå.”

Att läkemedlet kan vara oförsäkrat känner inte många patienter till. Patienten går in på apoteket med ett recept på ett försäkrat läkemedel och ut med ett annat som saknar läkemedelsförsäkring, utan att veta om det.

Problem uppstår framför allt när ett oförsäkrat läkemedel blir utvalt till ”periodens vara” av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Av konkurrensrättsliga skäl, kan TLV inte kräva att ett läkemedel ska ha läkemedelsförsäkring för att få bli periodens vara.

”Det vore dock möjligt, att via reglering, skapa möjlighet för patienten att välja bort oförsäkrade läkemedel, säger Stig Nyman. ”Här vill vi att regeringen agerar för att stärka patientsäkerheten."

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) har nu fått en skriftlig fråga från Jenny Petersson (M) vad regeringen och statsrådet tänker göra för att komma till rätta med problemet. Hon anser att patienten borde få information och möjlighet att välja ett annat utbytbart försäkrat läkemedel inom förmånen eftersom skyddet vid läkemedelsskada är viktig ur patientsäkerhetssynpunkt.