Om oss

Psoriasisföreningen i Stockholms län är en ideell förening utan vinstsyfte som har funnits sedan 1968. Vi arbetar för att underlätta för personer med psoriasis att leva ett fungerande vardagsliv, med så god livskvalitet som möjligt.

Vi står på två ben. Dels är vi en stor vårdgivare och dels är vi en intresseförening som arbetar för dig som har psoriasis. Via våra föreningsaktiviteter och öppna föreläsningar vill vi erbjuda social samvaro och ge verktyg att hantera sjukdomen. Vi strävar efter att sprida kunskap om psoriasis i samhället och då särskilt inom den övriga vården - så att alla som har psoriasis ska få ett kunnigt och respektfullt bemötande. Vi arbetar också intressepolitiskt för att förbättra ditt och andras liv med psoriasis.

Omkring 5 400 patienter får varje år sin nödvändiga vård på någon av våra mottagningar runt om i Stockholms län. Det gäller inte bara personer med psoriasis. Det kan också handla om människor med olika typer av eksem, klåda, vitiligo, ichtyos - många andra diagnoser som är hjälpta av ljusbehandling. För dig som har hudpsoriasis finns all modern behandling tillgänglig (utom infusion, dvs dropp).

Vi erbjuder inte längre fotvårds- eller Buckybehandling.

Psoriasisföreningen i Stockholms län har erhållit ett nytt vårdavtal med Region Stockholm sedan den 3:e mars 2023. Detta innebär vissa förändringar för dig som vill bli, är eller har varit patient hos oss.
läs mer