Vår historia

Det är svårt att tro det i dag men ända fram till början av 1970-talet tvingades personer med psoriasis ligga inne på sjukhus i flera veckor åt gången, när de behövde vård. Det fanns inga öppenvårdsmottagningar någonstans. Hur svårt det var att få ihop livet med småbarn, jobb och studier, kan många av dem som var med på den tiden berätta. Hur deprimerande det var att gå och skrota i sjukhuskorridorerna och vänta på sin dagliga behandling, medan livet fortsatte utanför, är det också flera som vittnar om.

Psoriasisföreningen hade tidigt en idé om att psoriasisvård istället skulle kunna bedrivas som öppenvård. Redan i slutet av 60-talet försökte föreningen påverka landstinget i Stockholm att starta en öppenvårdsmottagning, men intresset man mötte var svalt. Till sist bestämde föreningen sig för att ta saken i egna händer. Efter många turer öppnades den första mottagningen 1973, i det gamla nedlagda skolbadet i Enskedefältets skola, söder om Stockholm. In i det sista var det osäkert om landstinget skulle gå med på att finansiera verksamheten. Psoriasisföreningens styrelse var därför på väg att sätta sina egna bostäder i pant för att kunna starta. I sista sekunden så kom så ett positivt besked från landstinget och verksamheten drog igång.

Behovet av öppenvård för psoriasis visade sig vara större än vad man kunde drömma om. Mellan 1976 och 1990 öppnade Psoriasisföreningen därför ytterligare fem mottagningar runt om i Stockholms län. 2022 stängdes mottagningen på Bergsgatan 35-39. Sett till ersatta vårdkontakter per år är de Stockholms största vårdgivare inom öppen specialiserad hudsjukvård. Dessutom är Psoriasisföreningen i Stockholms län Sveriges enskilt största vårdgivare gällande system- och biologisk behandling för de med psoriasis. Det betyder inte att vi slagit oss till ro - precis som i början av vår existens arbetar vi ständigt för att utveckla och förbättra vår verksamhet. Att vi lyckats har vi fått kvitto på - år 2014 tilldelades vi Stockholms Läns Landsting Bemötandepris.