Tidningen Länsnytt

Länsnytt är Psoriasisföreningen i Stockholms läns medlemstidning och innehåller senaste nytt om psoriasis/psoriasisartrit, om forskning, om nya hjälpmedel och behandlingsmetoder.
Den utkommer fyra gånger om året i en upplaga på cirka 5 000 exemplar. Tidningen skickas också ut till apotek, vårdcentraler, sjukhusbibliotek och hudkliniker m fl.

En helsidesannons kostar 5 000 kronor och en halvsida 2 500 kronor.

Vill du adressändra, har du frågor, tips eller synpunkter på innehållet i tidningen? Du når redaktionen på info@pso.a.se