Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vi arbetar ständigt för att förbättra vår kvalitet och göra våra insatser säkrare och effektivare genom hela vårdkedjan. Vi arbetar också för en ekologisk hållbar utveckling och för att bedriva vår vårdverksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan. Det gör vi genom att hushålla ansvarsfullt med material, produkter, metoder och tjänster och välja miljövänliga alternativ. Sedan februari 2014 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Miljöpolicy

Patientsäkerhetsberättelse 2019

patientenkat-jamforelse-i-lanet-2014