Patientsäkerhetsberättelse 2015

Den 1 januari 2011 kom det en ny patientsäkerhetslag. Syftet med lagen är att göra vården säkrare och att förenkla för patienter att kunna anmäla felbehandlingar. I lagen ingår också en skyldighet för alla vårdgivare att varje år till den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

I Psoriasisföreningens patientsäkerhetsberättelse kan du läsa om det patientsäkerhetsarbete som bedrivits under året och om hur vi arbetar för att bibehålla och öka kvaliteten på vården på våra mottagningar. Du ser också vilka resultat som uppnåtts.

patientsakerhetsberattelse-2015