Patientundersökning 2014

Många nöjda patienter! Det visar den senaste patientundersökningen som genomfördes på uppdrag av Stockholms Läns landsting våren 2014.

Som ett led i kvalitetsarbetet har Psoriasisföreningen varje år genomfört en enkätundersökning bland patienterna på mottagningarna. Resultaten har genomgående varit mycket goda. Från och med år 2012 är det Stockholms Läns Landsting som ansvarar för de årliga undersökningarna.

Undersökningen 2014 gjordes i form av enkäter som skickats ut till slumpvis utvalda patienter som gått på mottagningarna under våren.

Resultatet är utmärkt - 93 procent var helt nöjda med vården som helhet. 100 procent av de tillfrågade förklarar sig vara helt nöjda med mottagningarnas telefontillgänglighet. 96 procent skulle också rekommendera sin mottagning till andra.

Du hittar en sammanställning av undersökningen här:

patientenkat-jamforelse-i-lanet-2014