Patientavgifter 2021

Nya avgifter från årsskiftet

  • Besök hos läkare på specialistmottagning (ej geriatrisk mottagning): ny avgift 400 kr
  • Första besök hos läkare på specialistmottagning (ej geriatrisk mottagning), med remiss från husläkare eller privat specialist inom allmänmedicin som får ersättning av Region Stockholm: ny avgift 200 kr
  • Regionfullmäktige har beslutat att från och med den 1 juni 2021 justera avgiften för dagsjukvård till 400 kr.

2020 års avgifter kvarstår bland annat för besök hos läkare på vårdcentral liksom besök på närakuter och akutsjukhus.

Källa: Vårdgivarguiden