Viktig information avseende coronavirus

Har du snuva, feber, andningssvårigheter och hosta? GÅ INTE IN PÅ MOTTAGNINGEN!

Enligt Smittskydd Stockholm

Med anledning av att det nu är influensatider och med tanke på Corona-virusets utbredning ber vi Dig att avstå Ditt besök om Du har snuva, feber, hosta, förkylnings- eller influensasymtom då vi har många äldre, immunosupprimerade och multisjuka personer hos oss.

Vi påminner om att ofta tvätta händerna med tvål (30 sekunder), hosta i armvecket eller i pappersnäsduk som sedan slängs, och undvika röra ögon, näsa och mun. Extra viktigt när du vistats i offentliga miljöer och lokaltrafiken. Undvik kontakt med sjuka medmänniskor, och om det blir svårt försök hålla ett avstånd på 2 meter.

Ring din mottagning för mer information och rådgivning om din behandling och medicinering.

Viktig information om du använder
Metrotrexat eller biologiska läkemedel

Du som använder Metrotrexat eller biologiska läkemedel uppmanas fortsätta använda dina läkemedel. Men om du börjar få symtom som är virusrelaterade bör du avstå från nästa läkemedelsbehandling till dess du pratat med din vårdgivare. Om du uppsöker vårdgivare för att du har dessa symtom så var noga med att berätta att du använder ett läkemedel som sänker ditt immunförsvar.

Du som har biologisk behandling såsom TNF, IL 17A eller IL23, kan dessa läkemedel sänka ditt immunförsvar och om du drabbas av virus kan symtomen bli värre.

Risken för att bli smittad under pågående behandling är inte större.

För mer information om coronaviruset, besök 1177 Vårdguiden.