Psoriasis

Psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom som kan drabba både hud och leder. 250-300 000 personer i Sverige har psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Hos ca 50 procent debuterar sjukdomen före 25 års ålder. Psoriasis smittar inte. Både hud- och ledbesvär beror på inflammatoriska processer som kan ses som rubbningar i immunsystemet.

Psoriasis i huden karakteriseras av en kraftig nybildning av hudceller, vilket ofta syns som fjällande rodnande torra fläckar på huden och i hårbotten. Psoriasis är en systemsjukdom som kan påverka flera organ i kroppen. Det finns koppling mellan psoriasis och hjärt-kärlsjukdom, mag-tarmbesvär och ögonsjukdomar.

Ca 40 procent av dem som har psoriasis i huden får även problem med lederna, så kallad psoriasisartrit. Psoriasisartrit är en inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta, stelhet och i sin allvarligaste form, rörelsehinder.

Psoriasis kan inte botas, bara lindras och behandlingen består av allt från salvor och ljusbehandling, till kraftfull medicinering i form av tabletter, injektion eller infusion. Orsaken till varför psoriasis uppstår är ännu oklar. Ärftliga faktorer i kombination med yttre faktorer är sannolikt den vanligaste förklaringen. Många psoriasissjuka upplever att sjukdomen har en kraftig påverkan på deras livskvalitet och medför inskränkningar både i det sociala livet och i yrkeslivet.