Psoriasis hos barn

När ett barn får psoriasis väcks många tankar och frågor. Som vuxen är det viktigt att inte göra för stort väsen av sjukdomen, men inte heller bagatellisera. Barnens upplevelse av det som händer kan vara helt annan än din egen. Lyssna och var lyhörd.

Barn får ofta psoriasis på armbågar, knän, över ryggslutet och på kroppen i övrigt. Den småprickiga varianten av psoriasis, guttat psoriasis, som kan komma efter halsfluss eller en virusinfektion är också vanlig. Psoriasis i ljumskar, navel och under armarna, s k invers psoriasis, förekommer också hos barn, ibland i kombination med psoriasis på övrig hud.

Psoriasis i hårbotten är vanligt hos barn och inte sällan ser man tunn psoriasis runt ögonen. Dessa typer av hudförändringar kan ibland vara svåra att skilja från eksem.

Ledbesvär hos barn kan förekomma, men det är ovanligt.

Behandling
Det viktigaste vid all behandling, och framför allt när det gäller barn med psoriasis, är att den sker på barnets villkor. Barnet varken ska eller bör behandlas mer eller mindre än vad de själva vill, utom i undantagsfall. Behandling av psoriasis hos barn skiljer sig lite från behandling av vuxna. Avfjällande behandling med mjukgörande krämer kan ibland vara tillräcklig. Salicylsyrevaselin på stora hudytor bör dock undvikas på grund av risk för förgiftningssymtom.

Salva/kräm som innehåller D-vitamin är förstahandsbehandling på kroppen. Beroende på hur gammalt barnet är finns det en maxmängd som bör användas per vecka.

Vid invers psoriasis används svaga steroidhaltiga krämer (kortison). Starka kortisonkrämer för behandling av psoriasis på kroppen bör undvikas främst p g a biverkningsrisken. Hårbotten behandlas i första hand med D-vitaminlösning eller med steroidlösningar.

Solning är en bra behandlingsform som ofta läker ut utslagen över sommaren. UVB-ljusbehandling ges helst inte förrän barnet växt klart, för att minska totalmängden UV-ljus under livet.

Tidig debut av psoriasis behöver inte innebära att sjukdomen kommer att bli mera utbredd eller svårbehandlad. De flesta barn har lindrig psoriasis som de har med sig upp i åren, men hos en del blir sjukdomen mera utbredd med stigande ålder.

Vad kan jag som vuxen göra?
Barn med psoriasis behöver stöd från föräldrar, kompisar, skolpersonal och andra i omgivningen. Att inte göra för stort väsen av sjukdomen, men inte heller bagatellisera är mycket viktigt. Om både barnet och föräldrarna har kunskap om sjukdomen och hur den behandlas finns det större chans till framgångsrikt resultat.

Värt att veta
Att träffa andra i samma ålder som också har psoriasis kan upplevas mycket positivt. Många tror att de är ensamma om att ha psoriasis och då är det bra om de får träffa någon i samma ålder med liknande erfarenheter. Psoriasisförbundets ungdomsorganisation Ung kontakt och ungdomsorganisationen Ung med psoriasis, arrangerar olika typer av aktiviteter för barn och ungdomar mellan 7-30 år och erbjuder råd och stöd i vardagen.